Değerli ULEDER Okuyucuları,

Ekim 2023 sayımızla karşınızdayız! Bu sayıda, eğitim dünyasının çeşitli alanlarında yapılan değerli çalışmaları sizlere sunuyoruz. Öğretmenlerimizin eTwinning projeleri, küreselleşmenin eğitim politikalarına etkileri, COVID-19 pandemisi döneminde öğretmen dayanıklılığı, okul müdürlerinin iş motivasyonu, akran zorbalığı, iş sağlığı ve güvenliği, öğretmen motivasyonunu düşüren nedenler, öğretim liderliği ve örgütsel sessizlik gibi konulardaki görüşlerini içeren makalelerle dolu bir sayıya sahibiz.

Bu makaleler, eğitimdeki güncel meselelere dair farklı perspektifler sunarak eğitim camiasına ışık tutuyor. Öğretmenlerimizin deneyimlerinden ilham alacak, eğitimdeki yenilikleri yakından takip edeceğiniz dopdolu bir sayı sizi bekliyor.

Keyifli okumalar dileriz!

Saygılarımla,

Doç. Dr. Ömer Gökhan Ulum

Yayınlanmış: 31.10.2023

Küreselleşmenin eğitim politikalarına etkine yönelik öğretmen görüşleri

Davut Arkadaş- Bahar Arkadaş- Yasemin Keskin- Abdullah Oymak

1390-1410

Öğretmenlerde iş motivasyonunu düşüren nedenlere yönelik öğretmen görüşleri

Emrah Coşkun- Merve Demirbay Coşkun- Ahmet Kürşat Özdemir- Onur Gökçedağ

1411-1426

İş sağlığı ve güvenliği konusunda öğretmenlerin farkındalıklarının değerlendirilmesi

Abdullah Özakca- Ömür Duran- Erdal Akyol- Ayşe Nur Yılmaz

1451-1469

Okul-aile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik okul müdürlerinin görüşleri

Serpil Gürler- Cengiz Arslan- Vildan Çapraz- Emre Gürbüz

1470-1492

Öğretmenlerin öğretim liderliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi

Melek Öztaş Tanrıkulu- Feyyaz Topal- Neslihan Ergeneipek- Mustafa Apat

1493-1513

Örgütsel sessizlik nedenlerine yönelik öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi

Gökhan Uzunpınar- Gülsüm Köğce- Osman Sümbül- Tahsin Savaş

1514-1532

Okul müdürlerinin iş motivasyonu

Çağla Atış- Ümmü Ekici- Niyazi Gül- Cem Zengin

1533-1563

eTwinning proje uygulamaları konusundaki öğretmen görüşleri

Yıldız Erzurum- Aslı Demir- Fatih Yıldız- Ekrem Gezer

1564-1583

Okullarda akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi

Nurullah Gökkaya- Murat Yavuzalp- Sanem Güney- Ayşegül Bozkurt

1584-1601

Web 2.0 araçlarının eğitim ortamlarında kullanılması ile ilgili öğretmenlerin görüşleri

Esma Pehlivan- İlker Gedik- Cennet Çetin- Çağcıl Yıldırım

1602-1620

Öğretmenlerinin sosyal adalet algıları eğitim sistemlerinde eşitsizliklerle mücadelede öğretmenlerin rolü

Mehriban Coşgun Pancar- Nazlı Kamer- Merve Yeliz Altay- Sibel Coşkun Kınalı

1621-1634