Sevgili Okuyucular,

Eğitim dünyasının daima değişen dinamikleri ve yenilikçi yaklaşımlarıyla, Ulusal Eğitim Dergisi'nin Aralık ve yılın son sayısında sizlere sunduğumuz makaleler, eğitim alanındaki önemli konulara ışık tutmaya devam ediyor. Okul yöneticilerinin karar alma süreçlerinin sürdürülebilir eğitim bağlamındaki önemini irdeleyen makale, eğitim politikalarının şekillenmesinde öğretmenlerin kritik rolüne odaklanarak eğitim sisteminin temel taşlarından birini ele alıyor.Teknolojinin hızla evrildiği bir çağda, öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimleri teknolojik dönüşüm bağlamında nasıl etkileniyor? Bu sorunun yanıtı, dergimizin bu sayısında detaylı bir şekilde ele alınıyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve dijitalleşme arasındaki ilişkiyi ele alan makale, öğretmenlerin perspektifinden dijitalleşmenin eşitlik ve öğrenme üzerindeki etkilerini masaya yatırıyor. Dönüşümcü liderlik, öğretmenlerin okul yöneticileri üzerindeki algıları, Z kuşağının eğitim beklentileri, yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanımı ve daha birçok önemli konu bu sayımızda sizleri bekliyor. Eğitimdeki en güncel araştırmaların, analizlerin ve saha çalışmalarının bir araya getirildiği bu sayımız, eğitim alanında derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlıyor.Siz değerli okuyucularımızla eğitimin her alanında bilgi ve deneyim paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarız bu sayı, eğitimdeki yeni ufuklara doğru bir yolculuğa çıkmanıza yardımcı olur.

Saygılarımızla, Ulusal Eğitim Dergisi Editör Kurulu

Yayınlanmış: 01.12.2023

Eğitim politikalarının şekillenmesinde öğretmenlerin rolü

Ali ihsan Ballı- Murat Kılıç- Rukiye Koyuncu- Muhammed Bahadır Özdemir

2201-2214

Teknolojik dönüşüm bağlamında öğretmenlerin öğrenme ve öğretme deneyimleri: Bir inceleme

Ekin Özgür Gençer- Fatma Taşyürek- Yasemin Duran- Bilge Ulukaya

1958-1978

Fırsat eşitliği açısından eğitimde dijitalleşme: Öğretmen görüşleri

Aslı Altan- İbrahim Sün- Özge Denli- Demet Dinç Karaboğa

2088-2105

Yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanımına yönelik öğretmen görüşleri

Berk Bayraktar- Serkan Gülderen- Samet Akça- Egemen Serin

2012-2030

Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarını kullanabilmelerine yönelik görüşleri

Nilüfer Özcan- Mehmet Şefik- Bahadır Özdemir- Nesrin Karakaş

2258-2272

Eğitim öğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ve etkileri

Öznur Meriç Özakün- Gönül Berrak Girişken- Şahander Çetin- Duriye Aksakal

1979-1993

Öğretmenlerin sorgulama becerilerine yönelik görüşleri

Kasım Buçaklar- Taner Özbay- Ramazan Bayrak- Emrah Koçak

2068-2087

Dijital vatandaşlık: Öğretmen görüşleri

Arzu Erdemirci- Bekir Özdemir- Sümeyye Yiğit- Gülay Erdemirci

2119-2133