Ulusal Eğitim Dergisi Ocak 2024 sayısında sunulan makaleleriyle, eğitim alanında geniş bir yelpazede önemli konulara odaklanıyor. Bu sayıda yer alan makaleler, eğitimcilerin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin bakış açılarına ışık tutarak eğitim sisteminin çeşitli yönlerini ele almaktadır. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanımı, veli katılımının artırılması gibi önemli konular dikkat çekiyor. Ayrıca pandemi döneminin eğitim sistemine etkileri, Türkiye eğitim sisteminde dijital araç kullanımı, dershanecilik ve dijital eğitimdeki eğilimler gibi konular da geniş bir perspektifle ele alınıyor. Bu sayı, eğitimcilerin, araştırmacıların ve okul yöneticilerinin güncel konularda bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayarak, eğitim sistemine değerli bir kaynak sunmaktadır. İlginize teşekkür eder, katkılarından dolayı editör kurulu üyelerimize, hakemlerimize ve yazarlarımıza en içten minnetimizi sunarız.

Editörler Kurulu

Yayınlanmış: 31.01.2024

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Mustafa Kemal Fırat- Abdulkadir Erten- Şengül Ödemiş- Aliye Yaşar

93-110

Okul imajı ve itibarına yönelik okul yönetici değerlendirmeleri

Mustafa Birkan Küreş- Yunus Aldemir- Semra Ateş- Şerife Duygu Şahin

165-178

Öğretmen performans değerlendirmesi hakkında okul yöneticileri ile yapılan nitel bir araştırma

Abdullah Koyuncular- Ömer Sonkaya- Sema Zeyrek Sonkaya- Sümeyye Kurt

354-368

Öğrenci disiplini: Öğrenci davranışlarını yönetme

Dilek Birkan- Metin Özdemir- Özge Ayaydın- Alin Nilgün Göknar

326-341

Değerler eğitiminin önemine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Fatih Adıgüzel- Burhanettin Arı- Hakan Sarı- Özlem Sarı

272-285

Öğretmenlerin mesleki gelişim seminer çalışmaları ile ilgili görüşleri

Metin Alma- Emrah Yücekaya- Kerem Işık- İlyas Asan

381-394

Eğitimde veli katılımının artırılmasına yönelik öğretmen görüşleri

Cansu Yıldırım- Seval Okutan- Nazlı Kömürcü- Zafer Uğraş

310-325

Eğitimde sosyal sorumluluk projelerine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Hüseyin Sarısandal- Özcan Sökmen- Orhan Avcı- Kamil Ekiz

İdeal veli konusunda öğretmen görüşleri

Nizamettin Teksin- Mehmet YILMAZ- Oğuzhan Açıkgöz- Murat Korkut

436-455

Okul-aile iş birliğinin önemine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Mustafa Atik- Kezban Şıvgın- Elif Mumcu- Mehmet Bektaş

198-214

Eğitimde sürdürülebilirlik konusuna okul yöneticilerinin bakışı

Hakan Üzel- Seda Atasever- Uğur İdem- Turgay Çelik

127-146

Eğitimde uzaktan eğitimin geleceğine yönelik okul müdürlerinin görüşleri

Songül Dural- Esra Üzümcü- Recep Karayalçın- Muazzez Ongün

179-197

Eğitim müfredatlarının uygulamasına yönelik öğretmen görüşleri

Ferit Özdemir- Esra Kılıç Zengin- Azize Durmaz- Abdulgafur Karaca

369-380

Okul bütçe yönetimi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri

Mehmet Güney- Selma Bayrak- Kadir Bozkurt- Nurettin Düz

111-126

Akademik başarıda siber zorbalık

Ramazan Parlak- Mehmet Çalım- Mehmet Hanifi Özdemir- Hacer Çalım

230-244

Öğretmen istihdam biçimleri: Ücretli öğretmenlik

Bilal Evci- Aslı Evci- Gülcan Arısan- Aydın Gerçek

286-296

Türkiye eğitim sisteminde dijital araç kullanımı: Fırsatlar ve zorluklar çerçevesinde bir inceleme

Aysun İslamoğlu- Nermin Yılmaz Toplu- Şemsettin Ercan- Erdem Kahraman

260-271

Küresel anlamda etik kavramı ve öğretmenlik mesleği etik ilkeleri

Arzu Beden- Zeynep Yağcı- Hatice Akalın- Hatice Gözde Keskin

342-353

Dershanecilik ve dijital eğitimde eğilimler

Yusuf Yalçınkaya- Serdar Altunkanat- Suat Çoban- Halil Bağrık

245-259

Bilimsel araştırma ve yayın etiği

Celil Çaksu- Bedri Hocaoğlu Hocaoğlu- Sinan Azizoğlu- Seyfi Polat

36-43

Uluslararası eğitim sistemlerinde örgütsel adalet algısının analizi

İsmail Yurdakul- Halil Beyhan Gök- Haluk Kemal Gündoğan- Hakan Özkan

468-479