Değerli ULEDER okuyucuları, bu sayımızda, eğitim alanındaki iki önemli konuyu ele alıyoruz: Okul yöneticilerinin disiplin soruşturmalarındaki rolü ve öğretmenlerin örgütsel sessizlikle başa çıkma yöntemleri. İlk makale, okul yöneticilerinin bu zorlu süreçlerdeki mesleki yeterliklerini ve karşılaştıkları zorlukları tartışırken, ikinci makale öğretmenlerin sessiz kalmalarının nedenlerini ve bu durumun eğitim üzerindeki etkilerini inceliyor. Her iki çalışma da, eğitimciler ve yöneticiler için önemli içgörüler ve pratik çözümler sunuyor. Keyifli okumalar.

           

Yayınlanmış: 30.04.2024