Okul yöneticilerinin okul kültürüne ilişkin görüşleri

Main Article Content

Ömer Yıldız
Mustafa Yıldız
https://orcid.org/0000-0002-2253-7103
Özgür Çiçek
Ayşe Elhakan Börü

Özet

Bu araştırmada, devlet okullarında çalışan yöneticilerin, okul kültürü ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırma, nitel araştırma yönetiminde fenomenoloji deseni ile tasarlanmıştır. Araştırma verileri 2021-2022 akademik yılında güz döneminde Diyarbakır ilinde 10 devlet okulunda görevli 10 okul yöneticisinden alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılarla yüz yüze görüşülerek veriler alınmıştır. Toplanan veriler içerik analizi kullanılarak kodlanmıştır. Veri analizi ile ulaşılan bulgular, motive edici, akademik başarı” ve “Olumlu davranışların oluşması” olarak tespit edilmiştir. Diğer katılımcılarda “akademik başarısına”, ‘arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesine’ ve  ‘bireyler arası ilişkilerdeki hem de başarı düzeyin’ okul kültürünün geliştirilmesi temaları altında toplanmıştır. İkinci temada;“ iş birliği ve dayanışmayı ” olarak ifade etmişler. İkinci en çok ifade edilen tanım “  teşvik edici olmalı” ve “ model olmalı”   olarak tespit edilmiştir. Diğer katılımcılarda “teşvik edici olmalı”, ‘ eğitim alınması gerekir’ ve  ‘ veli desteği almalı’ olarak tanımlamıştır. Üçüncü temada, Tüm paydaşlarla İş Birliği” olarak ifade etmişler. İkinci en çok ifade edilen tanım “teşvik edici olmalı” ve “ etik ilkelere adalete önem”   gibi görüşler bildirmişler. Elde edilen bulgulara dayalı olarak yöneticilerin öğretmenlerle daha fazla iletişim kurmaları ve onları tanımaları, okul içi ve ders dışı etkinlikler gerçekleştirmeleri, okul mezunlarını okula davet etmeleri, velilere yönelik eğitimler düzenlemeleri, velileri okula davet etmeleri önerilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, Ömer, Yıldız, M. ., Çiçek, Özgür ., & Elhakan Börü, A. . (2023). Okul yöneticilerinin okul kültürüne ilişkin görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 580–593. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/211
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Ömer Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Mustafa Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Özgür Çiçek, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ayşe Elhakan Börü, Milli Eğitim Bakanlığı