Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğünün erken belirtilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Main Article Content

Pınar Kaya Döşlü
Başak Bağlama
https://orcid.org/0000-0001-7982-8852

Özet

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğünün erken belirtilerine yönelik görüşlerini incelemektir. Çalışma, Adana’da görev yapan okul öncesi eğitim öğretmenleri ile gerçekleştirilmiş̧ bir özel durum çalışmasıdır. Veri toplama aracı olarak “yarı yapılandırılmış̧ görüşme formu ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma bulguları, okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğünün erken belirtilerine ilişkin görüşleri doğrultusunda; dil ve iletişim ile ilgili sorunlar, renk, sayı ve şekil kavramı ile ilgili sorunlar, algı sorunları, zaman ve yön kavram sorunları, bellek sorunları, dikkat sorunları, sosyal-duygusal sorunlar ve okuma-yazmaya karşı isteksizlik olarak görülmüştür.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Kaya Döşlü, P., & Bağlama, B. (2022). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme güçlüğünün erken belirtilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(2), 361–388. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/42
Bölüm
Araştırma Makaleleri