Okullarda gerçekleştirilen okul gezilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Main Article Content

İbrahim Taytaş

Özet

Araştırmada ilk önce, yapılan literatür çalışmasına yer verilmiştir. Daha sonra ise okullarda görev yapan öğretmenlerin öğretimde gezilerin önemine yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan anket çalışmasına yer verilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı I. Döneminde Adana ili Pozantı ilçesinde görev yapan 212 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 programından yararlanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmenlerin kültürel öğelerin öğretimini gerekli gördüklerini ve kültürel öğelerin öğretiminde gezilerin önemli etkilerinin olacağını düşündüklerini göstermektedir. Araştırmada gezilere genel olarak olumlu bakan öğretmenlerin uygulamada gezilere pek fazla yer vermedikleri ortaya çıkmıştır. Bu durumun ise yasal işlemlerin çok uğraştırması, sorumluluğun çok fazla olması, öğrencileri kontrol etmenin güç olması, ulaşımda problem yaşanması, maddi problemlerle karşılaşılması gibi sebeplerden kaynaklandığı belirtilmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Taytaş, İbrahim. (2022). Okullarda gerçekleştirilen okul gezilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(2), 389–425. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/50
Bölüm
Araştırma Makaleleri