Mesleki deneyimi 10 yılı aşmış öğretmenlerin teknoloji kullanımı sürecinde karşılaştığı sorunlar

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Onur Arslan
İbrahim Ergen

Özet

Uzaktan eğitim, e-öğrenme gibi kavramların öğrenme - öğretme süreçlerine dâhil edilmesiyle meydana gelen gelişmeler teknolojiyi eğitim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir (Polat ve Özcan, 2014). Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı da teknolojinin sınıf ortamında etkin bir şekilde kullanılmasını öğretmenler için bir yeterlilik alanı olarak görmektedir (Gür, Özoğlu ve Başer, 2010). Öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarında kullanırken karşılaştıkları sorunları tespit etmeye yönelik yapılan bu çalışmanın teknolojik yeniliklerin kabulüne ve gelişimine önemli ölçüde etkisi olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın veri toplama ve veri analizi süreçlerinde nitel yöntemler kullanılmıştır. Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından bir anket geliştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2022 yılı itibarıyla MEB’e bağlı resmi okullarda çalışan 54 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar yeterli bilgiye sahip olduklarını, teknolojiyi derslerinde kullanmalarına engel olmadığını söylemişlerdir. Bu durumda teknolojik açıdan eksik oldukları konuların tamamlanmasına sıcak bakacakları ve konuyla ilgili verilmesi planlanan eğitimlere katılmaya istekli olacakları sonucu çıkartılabilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arslan, O., & Ergen, İbrahim. (2022). Mesleki deneyimi 10 yılı aşmış öğretmenlerin teknoloji kullanımı sürecinde karşılaştığı sorunlar. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(2), 426–443. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/55
Bölüm
Araştırma Makaleleri