Öğrencilerin okul başarılarını etkileyen temel değişkenler

Main Article Content

Adem Yüksel
https://orcid.org/0000-0002-1214-2722
Süleyman Kaya
Çağatay Düzgün
Erhan Tokses

Özet

Amaca uygun verilerin anket aracılığıyla bir araya getirildiği bu çalışma zorunlu eğitim süreçlerinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki başarılarını olumsuz etkileyen değişkenleri ele almaktadır. Öncelikle öğrenme kavramının teorisi incelenerek sonrasında bu konuya ilişkin problem ve alt problemlerin oranlarla değerlendirmesi yapılacaktır. Son olarak ise veriler dahilinde sorunun çözümüne ilişkin öneriler sunarak eğitim hayatına ve öğrenme süreçlerine ilişkin gelişimsel bir bakış açısı kazandıracaktır. Eğitim hayatında verimi ve öğrencinin gelişim sürecini doğrudan etkileyen öğrenme olgusu literatürde her zaman önemli bir araştırma konusu olarak yer alır. Öğrenci başarısının nedeni ve eğitim sürecinin bir sonucu olarak öğrenme kavramı, bilişsel davranışlar, tutum, beceri ve bilgi gelişimi olarak bireyde vücut bulur. Günümüzde öğrenme süreçleri, teknolojik ve bilimsel gelişmelerle farklı değişkenlere bağlı olarak evrimsel süreçler geçirmektedir. Bu çalışma da konuya ilişkin daha önce yapılan araştırma sonuçları kaynak olarak kullanılacak olup güncel veriler dahilinde karşılaştırmalar yapılacaktır. Bu sayede eğitim – öğretim süreçlerinin değişmez kuralları belirlenerek okullarda standart hale getirilmesi gereken ve öğrenim süreçlerini başarılı kılacak anahtar olgular tespit edilecektir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yüksel, A., Kaya, S., Düzgün, Çağatay, & Tokses, E. (2023). Öğrencilerin okul başarılarını etkileyen temel değişkenler . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 177–192. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/168
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografisi

Süleyman Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı

Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.