Özel eğitim uygulama okulundaki Suriyeli öğrencilerin Türkçe dil kazanımı ile ilgili öğretmen görüşleri

Main Article Content

Besime Sarıtaş
Feride Sırmacı
Özlem Sertkaya
Çiğdem Avcı

Özet

Araştırmamızın amacı; özel eğitim uygulama okullarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilere Türkçe dil kazanımı ile ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma İzmir’in Bornova ilçe sınırları içerisinde bulunan 5 özel eğitim uygulama okulundan biri olan Şehit Hüseyin Dalgılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda görev yapmakta olan 47 özel eğitim öğretmeninden gönüllü olarak katılım sağlayan 29 öğretmenle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır; anket formu 2 adet demografik, 14 adet görüş belirlemeye yönelik toplam 16 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada veriler tamamlayıcı veri analizi yapılarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarında araştırmaya katılan öğretmenlerin hepsinin Türkçe dil öğretimi sırasında resimli kartları ve gerçek nesneleri kullandığı; süreçle ilgili öğretmenlerin çoğunun hizmetiçi almadığı tespit edilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Sarıtaş, B., Sırmacı, F., Sertkaya, Özlem, & Avcı, Çiğdem. (2023). Özel eğitim uygulama okulundaki Suriyeli öğrencilerin Türkçe dil kazanımı ile ilgili öğretmen görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 211–222. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/178
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Besime Sarıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Feride Sırmacı, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Özlem Sertkaya, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Çiğdem Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı