Okul öncesi dönem çocuklarının Covid-19 öncesinde, sosyal-duygusal gelişiminde ebeveyn tutumlarının incelenmesi

Main Article Content

Mustafa Öztürk
https://orcid.org/0000-0001-8845-4119
Begüm Nakıboğlu
Hakan Yıldız
Hasan Kuşçu

Özet

Çocuklar, toplumun geleceğinde rol alacak kesimdir. Çocukluk, toplumların olduğu kadar bireylerinde geleceklerinde temel niteliğindedir. Gelecek yıllardaki birçok davranış biçimi çocukluk dönemine bağlı olarak gelişmektedir. Özellikle, zamanlarının çoğunu ebeveynleri ile geçiren çocuklar, bu dönemlerde karşılaştıkları ebeveyn tutumları doğrultusunda sosyal-duygusal yönden gelişim göstermektedir. Sosyal-duygusal gelişim çocukların iç dünyası ve çevresine yönelik özelliklere etki etmektedir. 2020 Mart itibari ile Türkiye’de görülen Covid 19 Pandemisi sürece eklendiğinde çocuklar dahil toplumun birçok kesimi sağlık ve psikoloji açıdan olumsuz etkilenmiştir. Bu çalışmada sosyal-duygusal gelişimlerin ebeveyn tutumlarına göre okul öncesi dönem çocuklarına nasıl etkilediğine yönelik, Covid 19 öncesi (2020 Mart ve önceki tarihler) dönemde gerçekleştirilen çalışmalar derlenmiştir. Türkiye’de Dergipark ve Yöktez internet sitelerinde konuyla alakalı olarak 2010-2020 yılları arasında yayınlanan ve erişilebilir haldeki 10 araştırma (lisansüstü tez ve makale) araştırmada incelenmiştir. Covid 19’un ortaya çıktığı Mart 2020’tarihinden önce yapılan araştırma sonuçlarına göre ebeveyn tutumlar; çocuklarda özerklik, sosyal davranışlar, duygusal özellikler, problem çözme, etrafı ile iletişim, ruh sağlığı, karar almada bağımsızlık gibi kavramların doğrudan etkide bulunduğu görülmüştür. Sonuçlara göre okul öncesi dönem çocuklarına ebeveynlerin olduğu kadar eğitim kurumları, öğretmen ve teknolojik ürünlerin (tablet, bilgisayar, vb.) sosyal-duygusal gelişimlerine etki etmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Öztürk, M., Nakıboğlu, B., Yıldız, H., & Kuşçu, H. (2023). Okul öncesi dönem çocuklarının Covid-19 öncesinde, sosyal-duygusal gelişiminde ebeveyn tutumlarının incelenmesi . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 609–627. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/223
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografisi

Mustafa Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri