Eğitim kurumlarında çokdillilik ve kültürel çeşitlilik yönetimi: İşaret dili perspektifi

Main Article Content

Eyyüp Yıldırım
Mehmet Açıkalın

Özet

Günümüzde kültürel çeşitliliğin ve çokdilliliğin eğitim alanında giderek daha belirgin hale geldiği göz önünde bulundurulduğunda, işitme engelli öğrencilerin eğitiminde işaret dilinin yerine getirdiği işlevler oldukça değerlidir. İşaret dili, sadece işitme engelli bireylerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda onların kültürel kimliğini ifade etme ve toplumsal ilişkiler kurma aracı olarak da işlev görmektedir. Eğitim kurumlarında işitme engelli öğrencilere işaret diline yer verilmesi, bu bireylerin eğitim haklarını korumanın ötesinde, kültürel çeşitliliği ve çokdilliliği destekleyen bir öğrenme ortamı oluşturmanın bir yolu olarak görülmelidir. İşitme engelli bireyler için işaret dili, sadece anlamın ve duyguların iletilmesi aracı değil, aynı zamanda kültürel kimliklerinin bir ifadesi ve paylaşımıdır. İşitme engelli öğrencilerin eğitiminde işaret dili kullanımı, akademik başarılarını artırdığı gibi, iletişim becerilerini, özsaygılarını ve toplumsal katılımlarını da olumlu şekilde etkilemektedir. Bu makale, işitme engelli bireylerin eğitiminde işaret dilinin kültürel çeşitliliği ve çokdilliliği destekleyen bir araç olarak nasıl kullanılabileceğine odaklanmaktadır. İşaret dili, sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürel kimliğin bir ifadesi olarak işlev görmekte ve işitme engelli öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimine olumlu katkıda bulunmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım, E., & Açıkalın, M. (2023). Eğitim kurumlarında çokdillilik ve kültürel çeşitlilik yönetimi: İşaret dili perspektifi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1161–1169. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/305
Bölüm
Makaleler