Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kritik Kazanımların Zorunlu Temalarda İşlenişi (5. Sınıf Örneği)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülsima Toptal
Bilge Destegüloğlu
Mehmet Miraç Sert

Özet

Bu çalışmanın amacı, 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki zorunlu temalarda (Erdemler, Millî Mücadele ve Atatürk, Millî Kültür) yer alan metinlerin ve metne bağlı etkinliklerin kritik kazanımları barındırma durumlarını tespit etmektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada veriler, hâlen tek yayınevi olarak kullanılan Anıttepe Yayıncılık’a ait 5. sınıf Türkçe ders kitabında zorunlu temalarda yer alan metinler ve metne bağlı etkinliklerden toplandığı için doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu ders kitabındaki zorunlu temalarda (Erdemler, Millî Mücadele ve Atatürk, Millî Kültür) bulunan 15 metin (9 okuma, 3 dinleme, 3 serbest okuma metni) alınmıştır. Araştırmada, doküman olarak seçilen 15 metin, 2020 yılı Şubat ayında MEB tarafından yayınlanan “Kritik Konu ve Kazanımlar Programı” dikkate alınarak incelenmiş ve bu kazanımlara uygunluğu belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından bu metin ve etkinliklerin uygun olup olmadığı belirlenirken uzman görüşlerine sunulmuş, onayları alınmıştır.  Araştırmada elde edilen verilerin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymak ve inandırıcılığı artırabilmek için veri seti birden fazla araştırmacı tarafından okunarak veri hâkimiyeti sağlanmıştır. Araştırmaya göre bazı kritik kazanımlara birden fazla yer verilirken bazı kritik kazanımlara hiç yer verilmediği, bazı kazanımların tüm temalarda yoğun olarak görüldüğü, metinlerin ve temaların geneline bakıldığında en çok okuma becerisine ait kritik kazanımlara yer verildiği gibi sonuçlar elde edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Toptal, G., Destegüloğlu, B. ., & Sert, M. M. (2022). Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kritik Kazanımların Zorunlu Temalarda İşlenişi (5. Sınıf Örneği). Ulusal Eğitim Dergisi, 2(13 Mayıs Dil Bayramı Özel Sayısı), 297–321. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/49
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografisi

Mehmet Miraç Sert, İnönü Üniversitesi

04 Mart 1989 tarihinde Elazığ’da doğdu. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Fırat Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. Çocuk edebiyatı alanında yaptığı yüksek lisans çalışmasını 2014 yılında yılında tamamladı. İnönü Üniversitesinde doktora programına devam etmektedir.  Halen Elazığ Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktadır.