Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yeterlilikleri hakkında görüşleri

Main Article Content

İbrahim Kuzan
https://orcid.org/0009-0001-9614-0731
Melike Özer
Ümit Dada
Burcu Dada
https://orcid.org/0009-0007-5348-7560

Özet

Öğretmenlerin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yeterlilikleri hakkındaki bu fenomenolojik çalışma, öğrencilerin eğitim deneyimlerini daha iyi anlamamız ve özel gereksinimlere sahip öğrencilere daha iyi destek sağlamamız için kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yeterlilikleri hakkında görüşlerini belirlemektir. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji ile desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemini maksimum çeşitlilik yöntemiyle seçilen 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 4 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizi için içerik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri asosyal davranışlar, dikkat eksikliği, konuşma bozuklukları gibi belirtilerle tanımlamaktadır. Öğretmenler, bu öğrencileri daha kaliteli bir eğitim almaları için rehberlik servisi ve aile ile iş birliği yaparak yönlendirmeyi önemsemektedir. Öğretmenler, kendilerini özel öğrenme güçlüğü tanısı olan öğrencilerin eğitiminde yeterli görmeme eğiliminde olup, eğitim ortamlarının ve bireysel eğitim programlarının düzenlenmesi, sosyal-psikolojik destek ve etkinliklerin sağlanması, iş birliği ve koordinasyonun arttırılması gibi önlemleri önermektedirler.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Kuzan, İbrahim, Özer, M., Dada, Ümit, & Dada, B. (2023). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yeterlilikleri hakkında görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(8), 1187–1209. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/283
Bölüm
Makaleler