Eğitim sürecinde ergen kişilerin siber zorbalık durumları üzerine yapılan tez çalışmalarının üzerine bir derleme çalışması A review of thesis studies on cyberbullying of adolescents in the educational process

Main Article Content

Levent Ceylan
Adem Durak
Burcu Durak
Ülkü Meryem Sümbül

Özet

Siber zorbalık kavramı ve bu kavramın eğitim sürecinde hangi konulara odaklandığı, hangi kademelerin örneklem olarak kullanıldığı ve algısının incelenmesi çalışmanın amaç ve problemini oluşturmaktadır. Yapılan bu makale çalışmasında derleme tekniği kullanılmıştır. Bu bakımdan ergenlik dönemindeki kişiler üzerine yapılan üç yüksek lisans ve üç doktora tezi incelenmiştir. Çalışmanın yöntemi olarak literatür taraması yapılmıştır. Çalışmaların amaç, problem, yöntem ve çıkarımları, karşılaştırmalı analiz çerçevesinde değerlendirilmiştir. İncelenen tez çalışmalarında ergenler üzerinde uygulamalı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu bakımdan istatistiki hesaplamalar, test analizleri ve deney ve kontrol gruplarının oluşturulmuştur. Çalışmaların uygulamalı olması siber zorbalık davranışlarının etkilerini doğrudan gözlemleme imkânı verdiğinden çalışmaların önemini ön plana çıkarmaktadır. Çalışmaların rastgele örneklem gruplarına göre belirlenmesi siber zorbalığa maruz kalan ergenlerin belirlenmesinde ve siber zorbalık davranışı sergileyen kişilerin belirlenmesi yönünden yeterli olmadığı görülmektedir. Böylece çalışmalar sonunda siber zorbalık yapan ile maruz olan kişilerin üzerine genel bir profil betimlemesi yapılamamaktadır. Yapılan çalışmada siber zorbalık üzerine yapılan tezlerin olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi yönünden diğer çalışmalara katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan çalışmalarda, uygulamadan önce uygulama yeri ve kişiler hakkında bilgi toplanması çalışmaların daha geçerli ve güvenilir sonuçlar verecektir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ceylan, L., Durak, A. ., Durak, B., & Sümbül, Ülkü M. (2024). Eğitim sürecinde ergen kişilerin siber zorbalık durumları üzerine yapılan tez çalışmalarının üzerine bir derleme çalışması : A review of thesis studies on cyberbullying of adolescents in the educational process. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(6), 1109–1121. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/522
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.