Öğrencilerin pandemide değişen beslenme alışkanlıkları

Main Article Content

Bilal Efe Yiğit
Özgür Çolak
Kayra Süleyman Tosun
Halil Dündar Cangüven

Özet

İlk kez Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’ un sonlarında, SARS Covid-19 olarak bilinen koronavirüs salgını dünyayı etkileyen bir tehlike olarak bildirilmiştir. Dolaylı sonuçlar ele alındığında Covid-19’dan korunma ve tedavide beslenmenin oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmada pandeminin çocuklardaki değiştirdiği beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarının temel özellikleri belirlenirken amaçlı örneklem yöntemi benimsenmiştir. Bu katılımcılarda cinsiyet ve yaş faktörü gözetilmemiştir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formunun kullanılması uygun görülmüştür. Üç araştırmacı tarafından bağımsız olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca çalışmanın amacı, araştırma sorularıyla detaylı bir şekilde verilerek geçerlilik ve güvenilirlik sağlanmıştır. Katılımcılar, sağlıklı beslenme, en önemli öğün, pandemide beslenme alışkanlığı ve fiziksel hareketler ile ilgili gerçekçi ve uygulanabilir düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Katılımcılar beslenme ile ilgili yaşadıkları olumsuzluklara mantıklı gerekçeler sunmuş ve çözüm yolları önermişlerdir. Pandemi sürecinin beslenme ve hareket etme konusunda büyük oranla olumsuz düşüncelerin oluştuğu belirlenmiştir. Bu olumsuzlukların en aza indirilmesi bireylere sağlıklı beslenme konusunda yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yiğit, B. E., Çolak, Özgür, Tosun, K. S., & Cangüven, H. D. (2022). Öğrencilerin pandemide değişen beslenme alışkanlıkları. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(1), 76–99. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/21
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Bilal Efe Yiğit, Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Bilal Efe Yiğit, 04.07.2010 yılında Mersin'in Tarsus İlçesinde doğmuştur. Okul öncesi eğitimini Ahmet Güngör Anaokulunda,  İlkokulu ise Şehit İshak İlkokulun da okumuştur. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Sadık Eliyeşil Ortaokulu ve Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezine başlamıştır. Artvin Uluslararası Covid-19 Kongresi, Eğitimde Yeni Normlar II’ de sözlü bildiri sunmuştur.   bilal.efe.yigit.2010@gmail.com 0 551 196 2375 

Bilal Efe Yiğit was born on 04.07.2010 in Tarsus, Mersin. He completed his pre-school education in Ahmet Güngör Kindergarten and Primary School in Şehit İshak Primary School. In the 2020-2021 academic year, he started Sadık EliGirl Secondary School and Hadiye Kuradacı Science and Art Center. He presented an oral presentation at the Artvin International Covid-19 Congress, New Norms in Education II. bilal.efe.yigit.2010@gmail.com 0 551 196 2375

Özgür Çolak, Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Özgür Çolak, 14.10.2009 Doğumlu, Özel Çağ okullarında ve Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenimine devam etmektedir. Artvin Uluslararası Covid-19 Kongresi, Eğitimde Yeni Normlar II’ de sözlü bildiri sunmuştur. colakozgur00@gmail.com, 0543 486 15 88

Özgür Çolak, born 14.10.2009, continues his education in Private Çağ schools and Hadiye Kuradacı Science and Art Center. He presented an oral presentation at the Artvin International Covid-19 Congress, New Norms in Education II. colakozgur00@gmail.com, 0543 486 15 88

Kayra Süleyman Tosun, Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Kayra Süleyman Tosun, 2010 Mersin/Tarsus doğumlu. Ahmet Güngör Anaokulu,İlkokulu Şehitishak İlkokulu, Bahçeşehir Koleji 6. sınıf öğrencisi ve Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi’nde BYF2 öğrencisi. 21-23 Haziran 2021, Artvin Uluslararası Covid-19 Kongresi, Eğitimde Yeni Normlar II sözlü bildiri sunmuştur. kayra.tosun05@gmail.com 0 541 464 16 77

Kayra Süleyman Tosun was born in 2010 in Mersin/Tarsus. Ahmet Güngör Kindergarten, Primary School Şehitishak Primary School, 6th grade student at Bahçeşehir College and BYF2 student at Hadiye Kuradacı Science and Art Center. 21-23 June 2021, Artvin International Covid-19 Congress, New Norms in Education II presented an oral presentation. kayra.tosun05@gmail.com 0 541 464 16 77

Halil Dündar Cangüven, Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi

Halil Dündar Cangüven, 1981 Kadirli doğumlu, 2019 Mersin Üniversitesi Yüksek Lisans Mezunu, Hadiye Kuradacı BİLSEM Fen Bilimleri Öğretmeni. Eğitim bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çeşitli çalışmaları vardır. h.d.canguven@gmail.com 05056288488

Halil Dündar Cangüven, born in Kadirli in 1981, Graduated from Mersin University in 2019, Hadiye Kuradacı BİLSEM Science Teacher. He has various studies in the fields of educational sciences and social sciences. h.d.canguven@gmail.com 05056288488

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri