Okul-aile iş birliğinin önemine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri

Main Article Content

Mustafa Atik
Kezban Şıvgın
Elif Mumcu
Mehmet Bektaş

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul-aile iş birliğinin önemine yönelik okul yöneticilerinin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmada nitel yöntem tercih edilmiş olup durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 17 okul yöneticisinden oluşturmuştur. Çalışma grubu, kolayda örnekleme yaklaşımı kullanılarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu sorulardan oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri temalar ve kodlar vasıtası ile içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Çalışma, okul yöneticilerinin okul-aile iş birliğini güçlendirmek için düzenledikleri etkinlikleri ve iletişim kanallarını inceleyerek, düzenli iletişim toplantıları ile katılımı artırıcı aktivitelerin öne çıktığını belirlemiştir. Okul yöneticileri, bu stratejileri kullanarak veli-öğretmen iş birliğini desteklemekte ve strateji belirleme, sosyal medya kullanımı gibi yöntemlerle iletişimi güçlendirmektedir. Ayrıca, öğrenci başarısı ve okul ikliminin değerlendirilmesinde öne çıkan kriterler arasında akademik performans, rehberlik hizmetleri, aile iş birliği ve katılımı gibi unsurlar bulunmaktadır. Velilere yönelik düzenlenen etkinlikler ve iletişim kanalları, bilgilendirme toplantıları, etkili iletişim kanalları ve dijital ağ bağlantıları gibi stratejilerle desteklenmektedir. Eğitim programları ve bilgilendirme etkinliklerine katılımı artırmak için ise içerik çeşitliliği, iletişim stratejileri, geri bildirimlerle içerik çeşitlendirmesi gibi stratejiler öne çıkmaktadır. Bu sonuçlar, okul-aile iş birliği konusunda etkili stratejilerin çeşitlilik gösterdiğini ve öğrenci başarısı ile okul ikliminin değerlendirilmesinin bu iş birliğinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Atik, M., Şıvgın, K., Mumcu, E., & Bektaş, M. (2024). Okul-aile iş birliğinin önemine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 198–214. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/418
Bölüm
Makaleler