Sevgili ULEDER Okurları,

ULEDER'in bu sayısında toplam yedi araştırma makalesi yer aldı. Bu makaleler güncel eğitim konularını ele aldı. Bu sayıya katkı sunan yazarlarımız öğretmen ve akademisyenlerden oluştu. Ulusal Eğitim Dergisi olarak bu sayıda da geniş perspektife özel makalelere yer vermeye gayret ettik. Bizler eğitim alanına her sayıda, bir önceki sayıdan daha fazla katkı sunmayı hedeflemekteyiz. Değerli makaleleriyle dergiye katkıda bulunan yazarlara, makaleleri değerlendiren hakemlere ve derin önerileriyle bizleri onurlandıran tüm editörlere teşekkür ederim. 

Başeditör

 

 

 

 

 

Yayınlanmış: 22.12.2022

Türkiye’de taşımalı eğitime ilişkin yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi

Cihat Güler- Menduh Güler- Murat Güler- Mahmut Akdoğan

514-525

Z kuşağının etkileşimli tahtada sanal gezi uygulamalarına yönelik algısı

Kerem Çiçek- İbrahim Çiçek- Zeynep Dağhan- Cemile Erkuş- Selim Çiçek- İsmail Oşrak- Mustafa Buluç- Bahattin Türkmen

526-536

Renklerin karışım ilişkileri üzerine bir araştırma

Gönül Bozan- Çağla Dinç- Nedim Narttürk- Sibel Başaran

596-614